Digiveebi eesmärk on Eesti mäluasutuste koostöövõrgustikule vahendada ja levitada informatsiooni kultuuripärandi digiteerimise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kohta